Logo VANG THANH LONG ANNA
logo
logo
Vietnamese English
HOTLINE
0848140977

Làm rượu vang từ thanh long ruột đỏ

Time 05.12.2019 09:02 | View 256
Thanh long ruột đỏ là trái cây đặc sản được trồng nhiều trên đất Đồng Nai. Nhưng thường chỉ một phần trái ngon là hàng tuyển xuất khẩu đi Trung Quốc mới bán được giá tốt nên vẫn rơi vào cảnh được mùa mất giá.
1